Stiltegebieden

In Nederland bestaan er tientallen stiltegebieden, mooie stukken natuur in ons zo drukke en dichtbevolkte land. Plekken waar het nog relatief stil is. Veel mensen hebben behoefte aan stille natuur waar vooral natuurlijke geluiden klinken. Het verblijven in stille gebieden blijkt rustgevend te werken.  Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben de positieve effecten op de fysieke en psychische gezondheid aangetoond.

Het is belangrijk dat we die stiltegebieden behouden, beheren, koesteren. Belangrijk voor onze leefkwaliteit, belangrijk voor de natuur.

Maar het blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlandse burgers niet op de hoogte is van het bestaan van stiltegebieden dus ook niet van waar stiltegebieden liggen, wat er wel en niet mag en van hoe je  een stiltegebied herkent.  Er zijn

mensen die zelf in een stiltegebied wonen maar dat niet weten.

Het is dus hoog tijd voor een stiltegebieden campagne. De stiltegebieden zijn door de provincies vastgesteld. Zij hebben er ook regels voor opgesteld die duidelijk moeten maken wat er wel en niet mag om er zo zorg voor te dragen dat de stiltegebeden  stil blijven. De Randstedelijk Rekenkamer heeft eind 2016 een onderzoek gedaan naar het stiltegebieden beleid in de provincies Noord -en zuid Holland en Utrecht en Flevoland. Zij hebben een rapport geschreven over hun bevindingen en een voor iedereen toegankelijk website gemaakt. De provincies hebben n.a.v. het rapport hun stiltegebiedenbeleid weer op de agenda gezet.

Stichting Groene Hart heeft een reizende tentoonstelling over stiltegebieden samengesteld die op 18 mei van start is gegaan en in vele Groene hart gemeenten te zien zal zijn.

Deze mooie initiatieven vragen om ondersteuning en navolging.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder, Stichting Groene Hart en Stichting Stilte Ned. werk en de Dag van de Stilte en de Vlaamse stiltebeweging Waerbeke werken samen om het belang van stilte en stiltebeleving onder de aandacht te brengen. Wij focussen dit jaar op het bekendheid geven aan stiltegebieden en willen mensen enthousiast maken om stiltegebieden te bezoeken. Want er kan en mag van alles al is het een stiltegebied.

Tijdens de wandeling in het Stiltegebied vragen wij alle deelnemers hun persoonlijke beleving van bekende en minder bekende (geluid)omgevingen in het gebied te registreren. Dit doen we met behulp van de smartphone app MoSART (Mobile Soundscape Appraisal & Recording Technology).

Wij willen u verzoeken om voorafgaand van het bezoek van het Stiltegebied de app MoSART te downloaden en installeren. MoSART is beschikbaar voor Android en iOS en kan eenvoudig worden gedownload op www.mosart.eu.

Wanneer u MoSART installeert en voor het eerst opent, wordt u eenmalig gevraagd enkele permissies toe te staan en wat informatie in te vullen over o.a. uw geluidsgevoeligheid. Uiteraard wordt uw informatie vertrouwelijk behandelt.

 

Een hartelijke groet namens de samenwerkende organisaties:
Nederlandse Stichting Geluidshinder, Dag van de Stilte, Stichting Stilte Ned.werk , WaerbekeStichting Groene Hart