Symposium

                                  

 

                                    

Op woensdag 29 november 2017 was in het Provinciehuis van Noord Holland het symposium

Oog, oor en hart voor stilte en stiltegebieden

Organisatoren: Nederlandse Stichting Geluidshinder, Stichting Groene Hart, Stichting Stilte Ned.werk in samenwerking met Provincie Noord-Holland

Doel van de organisatoren: Een informatieve en inspirerende dag organiseren over het belang van stilte en stiltegebieden. Een dag waarop de deelnemers kennis en informatie krijgen over stilte en stiltegebiedenbeleid van de gastsprekers én van elkaar. Ook zullen de deelnemers gedurende de dag op verschillende manieren stilte ervaren.

Sprekers: De sprekers op deze dag houden zich al vele jaren bezig met het belang van stilte, met het thema geluid en de gezondheidseffecten daarvan en met stiltegebiedenbeleid.

Op deze dag zullen o.a. de volgende vragen aan de orde komen: Is stilte belangrijk voor mens en dier? Wat zijn effecten op gezondheid? Waarom zijn stiltegebieden belangrijk? Wat mag er wel en niet in stiltegebieden? Wat zijn de regels en hoe kunnen de beheerders en de provincie de regels handhaven? Zijn burgers op de hoogte van het bestaan van stiltegebieden en van wat er wel en niet mag? Hoe kunnen we burgers meer bij stiltegebieden betrekken? Hoe ga je als provincie om met stiltegebieden die niet stil zijn?  Hoe ontwikkel je beleid binnen de omgevingswet?

Hieronder vindt u de presentaties van de bijeenkomst

Programma

9:30 uur        Inloop en registratie

Dagvoorzitter Paul de Vos (Bestuurslid NSG)

10.00 uur         Opening en welkom, dhr. A. Tekin (Gedeputeerde provincie Noord-Holland)

10.10 uur         Stiltemoment, Petra Speelman (Stilte Ned. werk Nederland)

10.15 uur         Hoe brengen wij stilte in beweging? Dirk Sturtewagen (Waerbeke)

11.00 uur         Pitstop

11.05 uur         Het belang van gezondheid, geluid en rust door Miriam Weber (Gemeente Utrecht) en Fred Woudenberg (GGD Amsterdam)

11.55 uur         Pitstop

12.00 uur         Beleidsrichtingen voor Stiltegebieden door Harm Rienks en Annelies Eggebeen (Randstedelijke Rekenkamer)

12.30 uur         Lunchpauze, elkaar ontmoeten, exposities bekijken.

Op twee momenten is het mogelijk om mee te gaan met een “Geluidswandeling” o.l.v. Kirsten v.d. Bosch (SoundAppraisal)

13.30 uur         Intermezzo van Het Stilte Lab

13.40 uur       Stiltegebieden en Groen kapitaal in Noord-Holland door Jeanot Belkom en Karin van Hoof (provincie Noord-Holland)

14.20 uur         Pitstop

14.25 uur         Stiltegebiedenbeleid in de provincie Utrecht, Marian van Asten (provincie Utrecht)

14.50 uur        Koffie/thee pauze

15.05 uur         Stilte in het Groene Hart, Sandra van Winden (Stichting Groene Hart)

15.35 uur         Pitstop

15.40 uur         Stiltebelevingsonderzoek met MoSART door Erik Roelofsen (NSG) en Kirsten vd Bosch (SoundAppraisal)

16.00 uur        Dialoog

16.30 uur        Einde en aansluitend napraten met hapjes en drankje

 

Expositie:

– Stiltegebieden tentoonstelling van Stichting Groene Hart

– Loek van Vliet, foto’s van stiltegebieden en andere kunst

– Diverse folders/ boeken/ dvd’s

Geef stilte een stem

– Stiltelab met een banner presentatie videoportretten van stilte beroepen: herder, visser, jager

Het geluid van de stilte