Symposium

                                  

 

                                    

Uitnodiging

Hierbij nodigen we u van harte uit deel te nemen aan het symposium

Oog, oor en hart voor stilte en stiltegebieden

 

Wanneer: Woensdag 29 november 2017 van 10 uur tot 17.00 uur

Waar: Provinciehuis Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem

Voor wie: Voor mensen die op de één of andere manier bij stilte en stiltegebieden(beleid) betrokken zijn (beleidsmedewerkers milieu en geluid, RO medewerkers, Gezondheidskundigen, e.d.)

Organisatoren: Nederlandse Stichting Geluidshinder, Stichting Groene Hart, Stichting Stilte Ned.werk in samenwerking met Provincie Noord-Holland

Doel van de organisatoren: Een informatieve en inspirerende dag organiseren over het belang van stilte en stiltegebieden. Een dag waarop de deelnemers kennis en informatie krijgen over stilte en stiltegebiedenbeleid van de gastsprekers én van elkaar. Ook zullen de deelnemers gedurende de dag op verschillende manieren stilte ervaren.

Sprekers: De sprekers op deze dag houden zich al vele jaren bezig met het belang van stilte, met het thema geluid en de gezondheidseffecten daarvan en met stiltegebiedenbeleid.

Op deze dag zullen o.a. de volgende vragen aan de orde komen: Is stilte belangrijk voor mens en dier? Wat zijn effecten op gezondheid? Waarom zijn stiltegebieden belangrijk? Wat mag er wel en niet in stiltegebieden? Wat zijn de regels en hoe kunnen de beheerders en de provincie de regels handhaven? Zijn burgers op de hoogte van het bestaan van stiltegebieden en van wat er wel en niet mag? Hoe kunnen we burgers meer bij stiltegebieden betrekken? Hoe ga je als provincie om met stiltegebieden die niet stil zijn?  Hoe ontwikkel je beleid binnen de omgevingswet?

Kosten: Geen (maar niet vrijblijvend)

Opgeven bij: NSG via deze link: AANMELDEN

Maximaal aantal deelnemers 100 deelnemers

 

Programma

9:30 uur        Inloop en registratie

10:00 uur        Stiltemoment, Petra Speelman, (Stilte Netwerk Nederland)

10:05 uur        Opening en welkom, de heer A. Tekin, Gedeputeerde provincie Noord Holland

10:15 uur        Hoe brengen we stilte in beweging?, Dirk Sturtewagen, (Waerbeke)

11:05 uur         Het belang van gezondheid, geluid en rust, Miriam Weber (Gem.Utrecht) en Fred Woudenberg (GGD Amsterdam)

12:00 uur         Beleidsrichtingen voor Stiltegebieden, Harm Rienks en Annelies Eggebeen, Randstedelijke Rekenkamer

12.30 uur          Lunchpauze, elkaar ontmoeten, exposities bekijken. Op twee momenten is het mogelijk om mee te gaan met een  “Geluidswandeling” o.l.v. Kirsten vd Bosch (SoundAppraisal / MoSart)

13:30 uur         Intro film in Pursuit of silence

13:40 uur         Stiltegebieden en Groen kapitaal in Noord Holland, Jeanot Belkom en Karin van Hoof, provincie Noord Holland

14:25 uur        Stiltegebiedenbeleid in de provincie Utrecht, Marian van Asten, provincie Utrecht

14:50 uur        Thee en koffie

15:10 uur        Stilte in het Groene Hart, Stichting Groene Hart

15:35 uur         Uitkomsten Dag van de Stilte en MoSartapponderzoek  Erik Roelofsen (Nederlandse Stichting Geluidshinder) en Petra Speelman (Stilte Nedwerk)

16:00 uur        Het belang van stilte in het kader van natuurbeleving, natuurbehoud Matthijs Schouten

16:30 uur        Einde en aansluitend napraten met hapjes en drankjes

 

Expositie:

– Stiltegebieden tentoonstelling van Stichting Groene Hart

– Loek van Vliet, foto’s van stiltegebieden en andere kunst

– Diverse folders/ boeken/ dvd’s

Geef stilte een stem

– Stiltelab met een banner presentatie videoportretten van stilte beroepen: herder, visser, jager

Het geluid van de stilte